TESKTİLKENT
haber_yorumla.php?id=3
Tekstilkent Başvuruları Devam Ediyor.
TEKSTİLKENT PROJESİ

2011 yılı YPK Kararı ile Programın kalkınma ajanslarının koordinasyonunda yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 2011 yılında teklifi edilen projelerden; “Tekstilkent Projesi” ve “Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi Projesi”ne yönelik olarak hazırlanmış fizibilite raporları uygun bulunmuş olup, projelerle ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Bu projeler “Emek Yoğun Sanayinin Bölgeye Çekilmesi ve KOBİ’lerin Desteklenmesi” önceliği kapsamında yürütülecek ana faaliyetler içerisinde de yer almaktadır.

 

Tekstilkent Projesi    

Proje ile tekstil ve konfeksiyon alanında batı illerinde faaliyet gösteren işletmelerin, Van’da kurulması planlanan ihtisas küçük sanayi sitesi benzeri bir model dahilinde, Van’a taşınmasının teşvik edilmesi amacıyla altyapısı hazır, yapım işleri bitmiş bir Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin oluşturulması amaçlanmıştır.

 

Şekil 1: Tekstilkent Projesi vaziyet planı.(1.etap:300da)

 

 • Van Tekstilkent Projesi mülga Kalkınma Bakanlığı’nın Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Van Uygulaması kapsamında desteklenen ve bütçesi yaklaşık 55,3 milyon TL olan, Van ilinin istihdamına ve ekonomisine katkı sağlamaya başlayan en önemli projelerden birisidir. 

 

 • Tekstilkent Projesi, Van Kurubaş Köyü mevkiinde 1. etap 300 dekar ve 2. etap 269 dekar alan olmak üzere toplam 569 dekar alan üzerinde kurulmuştur. 2013 yılında yapımına başlanan proje, 2017 yılı sonunda tamamlanmıştır.

 

 • Tekstilkentin yeri Van Şehir Merkezi’ne 8 km, havaalanına 7 km mesafededir.

 

 • Proje kapsamında 50.400 m2  toplam kapalı alana sahip 32 adet fabrika binası,  3.600 m2 sosyal tesis ve idari bina, altyapısı ile birlikte inşa edilmiş ve proje 31.12.2017 tarihinde tamamlanmıştır. 

 

 • Kapalı alan tahsisi için Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na yapılan firma başvuru sayısı 70 olup, toplam  kapalı alan talebi yaklaşık 120.000m2’dir. Kapalı alan talepleri dahilinde toplam 8.800 kişilik istihdam beyan edilmiştir. Birinci etap alanda 32 adet fabrika binasının tümü yatırımcılara tahsis edilmiş, firmaların tam kapasite üretime ulaşmasıyla beklenen doğrudan istihdam sayısı 2500-3000 kişidir. 

 

 • Halihazırda 16 firma ile sözleşme imzalanmış ve yer tahsisi yapılmış; 15 firma üretim yapmakta, 1 firma makina kurulum aşamasında bulunmaktadır. Ocak 2019 itibari ile gerçekleşen istihdam sayısı yaklaşık 2000 kişidir.

 

 • Tekstilkent’te yatırım yapan firmalara; 6. Bölge Teşvik destekleri, İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı kapsamında işçi desteği, KOSGEB Kobigel Destek Programı kapsamında makine-teçhizat desteği sunulmaktadır. Tahsis edilen fabrika binaları için herhangi bir kira ücreti alınmamakta olup, sadece ortak giderlerin karşılanmasına ilişkin ortak aidat alınmaktadır. Ayrıca Tekstilkent yerleşkesi içerisinde ve yerleşkeye yakın alanda yapılan iki adet su sondajıyla işletmelerin içme ve kullanım suyu ihtiyacı çok düşük maliyetle sağlanmaktadır. Ortak aidatların (güvenlik, teknik personeller, yönetim, çevre aydınlatma, su terfi merkezi enerji maliyetleri, tamir-onarım vb. işler) yatırımcıya maliyetinin minimize edilmesi ve gelir kalemi oluşturmak amacıyla DAKA desteği ile Tekstilkent yerleşkesinde 240kWp Güneş Enerjisi Santrali kurulmuştur.
   

 

 • Tekstilkent Projesi’nin ihtisas OSB hüviyeti kazanması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunulmuş, Islah OSB Mevzuatı'nın değişimi beklenmektedir. 

 

 • Projenin koordinasyonu 2018 yılından itibaren Van Yatırım İzlem ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından sağlanmaktadır.

 

 

 

 

 

""