TUŞBA FUAR ve KONGRE MERKEZİ
haber_yorumla.php?id=1
Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi Yapım İşi Tamamlandı
TUŞBA FUAR ve KONGRE MERKEZİ

2011 yılı YPK Kararı ile Programın kalkınma ajanslarının koordinasyonunda yürütülmesi kararlaştırılmıştır. 2011 yılında teklifi edilen projelerden; “Tekstilkent Projesi” ve “Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi Projesi”ne yönelik olarak hazırlanmış fizibilite raporları uygun bulunmuş olup, projelerle ile ilgili çalışmalar başlatılmıştır. Bu projeler “Emek Yoğun Sanayinin Bölgeye Çekilmesi ve KOBİ’lerin Desteklenmesi” önceliği kapsamında yürütülecek ana faaliyetler içerisinde de yer almaktadır.

 

Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi Projesi

Proje ile KOBİ’lerin, STK’ ların ve diğer kuruluşların tanıtım, eğitim, danışmanlık, pazarlama, sosyal etkinlik, teknik destek, iletişim gibi birçok alandaki faaliyetlerine katkı sağlamak üzere Van ve çevre illerde ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte bir Fuar ve Kongre Merkezi’nin kurulması planlanmıştır.

 

 

  • Proje onaylı bütçesi 19.474.000 TL'dir.

 

  • Bu projenin kentte faaliyet göstermekte olan KOBİ’lere yönelik olarak; doğru tanıtım ile sinerji yaratma ve KOBİ’lerin imajlarının güçlendirilmesi, KOBİ’lerin pazarlama yeteneklerinin geliştirilmesi, kentte fuar ve festival kültürünün yerleştirilmesi ve KOBİ’lerin bu sürece dahil edilmesi, KOBİ’lerin satış ve kar artışı elde etmelerine destek olacak tanıtım sayesinde yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına ulaşım imkanlarını sağlaması planlanmaktadır.

 

  • Proje kapsamında oluşturulacak fiziki mekanda 17 yıldır düzenlenen Van Asya Uluslararası İpek Yolu Turizm, Ticaret ve Sanayii Fuarı, sektörel ayrım gözetilerek ulusal ve uluslararası ihtisas fuarları,  yılda en az 12 adet bilimsel toplantı ile kongre ve diğer sosyal faaliyetler gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

  • Proje ile teknik ve kapasite bakımından uygun yeterliliğe sahip bir fuar ve kongre merkezinin Van İlİ’nde yapılması, Van İli’ni ulusal ve özellikle uluslararası alanda tercih edilen bir destinasyon merkezi haline getireceği öngörülmektedir.

 

  • 2013 Nisan ayında proje inşaatına başlanmış ve 2016 yılı Ağustos ayı itibari ile üstyapı ve çevre düzenleme uygulamaları tamamlanmıştır.

 

  • Van İlinin büyükşehir statüsüne kavuşması ile proje sahibi kurum olan Van İl Özel İdaresi lağvedilmiş, müteakiben proje Van Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'ne devredilmiştir.

 

  • Teşhir-tanzim işi devam etmekte olup, projenin 2017 yılı Ağustos ayında tamamlanması beklenmektedir. Halihazırda fuarlar gerçekleştirilmektedir.

 

  • Tuşba Fuar ve Kongre Merkezi 54.000m2 alan üzerinde toplam 15.500m2 kapalı alana sahiptir. Kapalı alanlar; fuar alanı 7.500m2, otopark alanı 2.500m2 ve sosyal-idari-kongre salonları tesisleri 5.000m2'dir.