VAN URARTU MÜZESİ
haber_yorumla.php?id=2
Urartu Müzesi İnşaatı Tamamlandı
VAN URARTU MÜZESİ
 • Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı/CMDP) kapsamında 2010 yılında Kalkınma Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Van Valiliği ve Van İl Özel İdaresi’nin işbirliği ile CMDP Van Uygulaması  başlatılmıştır. Van İli'nin bölgede bir cazibe ve çekim merkezi olma hedefi doğrultusunda ve Van ilinde turizm sektöründe canlılığın sağlanması amacıyla, Urartu Müzesi, Abalı Kayak Tesisi ve Van Gölü İnci Tur Gemi Alımı projeleri uygulamaya alınmıştır. 2010 yılında başlatılan bu projelerden Abalı Kayak Tesisi ve Van Gölü İnci Tur Gemi Alımı projeleri tamamlanmış, Urartu Müzesi Projesi teşhir-tanzim işi devam etmektedir. Projelerin uygulanmasından Van İl Özel İdaresi'nin lağvedilmesiyle Van Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı sorumlu olup, uygulamaların 2016 yılı sonunda tamamlanması planlanmaktadır. Toplam bütçeleri sırasıyla;

   -  Urartu Müzesi Projesi için 21,8 milyon TL

   - Abalı Kayak Tesisi Projesi için 4,9 milyon TL

   - Van Gölü İnci Tur Gemi Alımı Projesi için ise 2,5 milyon TL

 

 

 • Urartu Müzesi Projesi kapsamında; projenin uygulanacağı yer konusunda çalışmaların tamamlanmasına müteakip projenin teknik ve mimari çizimleri hazırlanarak projenin ihalesi yapılmış,  yüklenici firma ile sözleşmesi imzalanarak 2012 yılında temeli atılmış olup, inşaatı 2015 yılında tamamlanmıştır.

 

 • Projenin başlangıç bütçesi 7,8 milyon TL olup, akabinde proje revizyonu yapılarak proje maliyeti değişmiştir. Proje toplam maliyetinin yaklaşık 31.341.877 TL olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Söz konusu talebe yönelik olarak, Kalkınma Bakanlığı tarafından maliyet artışına ilişkin gerekçe ve fizibilite raporları istenmiştir. İş artışları için teknik gerekçe raporu ve ek ödenek talep yazısı 04.03.2013 tarihinde Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiş, müze teşhir-tanzim işinin Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından üstlenilmesiyle, proje bütçesi 21.839.783 TL olarak revize edilerek onaylanmıştır.

 

 • Proje sahası Van Kalesi lokasyonunda bulunmaktadır.

 

 • Van İli, Doğu Anadolu Bölgesi’nin tarihi ve kültürel açıdan en eski yerleşim alanlarından biridir. Van Bölgesinde yapılan araştırmalar, yerleşim tarihinin, Van Ovası’nda kurulmuş olan Tilkitepe höyüğüyle, günümüzden yaklaşık 7000 yıl önce başladığını ortaya koymaktadır. Van, Bölgede M. Ö. 9-6 yüzyıllar arasında hâkimiyet kuran Urartuların başkenti olan Tuspa’ya ev sahipliği yapan bir başkent şehri olmuştur. Yine Türklerin Anadolu’ya giriş yaptığı en önemli kapılardan biri olmuş, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemlerinde de önemini koruyarak günümüze kadar gelmiştir.Birçok farklı uygarlığa ait kültürel varlıkları bünyesinde barındıran Van şehri, bu uygarlıklara ait kültür varlıklarını Van Müzesinde sergilemektedir. Neolitik Dönem’e tarihlendirilen kaya resimlerinden, Hakkâri taş stellerine; bölgedeki önemli kazılardan elde edilen değerli Urartu eserleri ile çivi yazılı kitabelerinden Akkoyunlu ve Karakoyunlu dönemlerine ait koç, koyun ve at biçimli mezar taşlarına değin değişik dönemlere ait birçok eser Van Müzesi’nde, Van’ın zengin geçmişine tanıklık eden maddi kalıntılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu denli zengin bir geçmişe ve kültürel kalıntılara sahip olmasına rağmen, bu değerlerini yansıtacak ve Van şehrini dünyaya tanıtacak modern bir Müze binasının olmadığı görülerek gerekli çalışmalar başlatılmıştır..

 

 • Urartu Müzesi, 54.000m2 alan üzerinde 13.000m2 kapalı alanı ile Türkiye'deki en büyük müzelerden birisi olması beklenmektedir. 100.000 eser sergileme kapasitesine sahip olup yıllık  1.500.000 turiste ev sahipliği yapacak korunaklı bir mekan olarak tasarlanmıştır.

 

 • 2013 yılı itibari ile yaklaşık 87.087 eserin mevcut olduğu Van Müzesi'nde envanteri çıkarılabilmiş 40.235 eser olmakla birlikte toplam sergilenebilen eser sayısı %5’tir. Bir başka ifade ile mevcut kapasite ihtiyacın sadece %5’ine cevap verebilmektedir. Yeni müze ile ihtiyacın tamamı karşılanabilecektir.